Mentaltest MT

2008-06-08 Mentaltest, MT


Domare: Elisabeth Boqvist och Jan Gyllensten


Samarbete förare: 4

Samarbete TL: 5

Gripa, ta tag, 5 m: 4

Gripa, ta tag, 40 m: 4

Gripa, hålla, 5 m: 5

Gripa, hålla, 40 m: 3

Gripa, slita dra, 5 m: 3

Gripa, slita dra, 40 m: 3

Förföljande: 4

Förföljande, gripande: 2

Uthållighet: 2

Social självsäkerhet: 2

Social nyfikenhet: 2

Socialt samspel: 2

Handlingsförmåga: 2

Anpassningsförmåga: 3

Koncentration: 2

Avreaktion: 4

Minnesbilder: 2

Rädsla: 3

Aggressivitet: 3

Nyfikenhet: 4

Skott: 5

Total poäng: 342

Godkänd mentaltest: Ja


Mentalbeskrivning MH

2007-06-11 Mentalbeskrivning MH


Domare: Elisabeth Boqvist


1a.Kontakt hälsning: 4

1b.Kontakt samarb.: 4

1c.Kontakt hantering: 4

2a.Lek 1 leklust: 5

2b.Lek 1 gripande: 3

2c.Lek 1 grip/dragk: 4

3a 1.Förföljande: 4

3a 2.Förföljande: 3

3b 1.Gripande: 4

3b 2.Gripande: 1

4.Aktivitet: 4

5a.Avst.lek intresse: 3

5b.Avst.lek hot/aggr: 1

5c.Avst.lek nyfiken: 5

5d.Avst.lek leklust: 4

5e.Avst.lek samarb.: 5

6a.Överr. rädsla: 4

6b.Överr. hot/agg: 2

6c.Överr. nyfikenhet: 3

6d.Överr. kv. rädsla: 2

6e.Överr. kv. intr.: 2

7a.Ljud rädsla: 3

7b.Ljud nyfikenhet: 5

7c.Ljud kv. rädsla: 1

7d.Ljud kv. intresse: 1

8a.Spöken hot/agg: 2

8b.Spöken kontroll: 4

8c.Spöken rädsla: 2

8d.Spöken nyfikenhet: 5

8e.Spöken kontakt: 4

9a.Lek 2 leklust: 3

9b.Lek 2 gripande: 4

10.Skott: 1


RSS 2.0